Đăng ưu đãi để chia sẻ với cộng đồng

  • Ưu đãi của bạn sẽ được hiển thị với các thành viên khác trong cộng đồng cùng lúc trên toàn bộ các nền tảng của Backoney (website, ứng dụng điện thoại, tiện ích cho trình duyệt máy tính).
  • Các ưu đãi có thể ở dạng Mã giảm giá (mã coupon) hoặc ưu đãi giảm giá (dạng link dẫn đến ưu đãi).
  • Các ưu đãi sẽ được chúng tôi duyệt trong vòng 24h.
  • Các link dạng affiliate sẽ tự động bị lược bỏ. Nếu không có danh mục phù hợp với ưu đãi, bạn có thể không cần chọn.

Thông tin về bạn

Thông tin về Ưu đãi/Mã giảm giá

Bạn có thể dùng mã HTML ở đây