CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật này mô tả phương thức Backoney.com (“chúng tôi”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”, “Backoney.com”), chủ sở hữu và điều hành hoạt động kinh doanh của Backoney.com thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin liên quan đến các trang web của Backoney.com, trang web, ứng dụng di động, ứng dụng trình duyệt và bất kỳ dịch vụ có liên quan nào tham khảo hoặc liên kết với Chính sách Bảo mật này (“Dịch vụ”).

 1. Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập và xử lý thông tin của Khách hàng khi Khách hàng:

 • Đăng ký Dịch vụ của chúng tôi hoặc đăng nhập vào một tài khoản hiện có
 • Truy cập trang web của chúng tôi
 • Truy cập Dịch vụ của chúng tôi thông qua (các) ứng dụng của chúng tôi
 • Kết nối với Dịch vụ của chúng tôi bằng các tài khoản bên thứ ba, như email, mạng xã hội hoặc tài khoản thanh toán của Khách hàng
 • Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ
 • Tham gia vào các chương trình tiếp thị hoặc truyền thông của chúng tôi
 • Tham gia một cuộc thi, ưu đãi, khảo sát hoặc thăm dò ý kiến

Ngoài ra, chúng tôi và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi tự động thu thập một số thông tin về Khách hàng thông qua:

 • Tương tác với các Dịch vụ của chúng tôi
 • Cookie và các công nghệ thu thập khác
 • Công nghệ định vị
 • Tìm hiểu và phân tích xu hướng, việc sử dụng và hoạt động

Các loại thông tin Khách hàng cung cấp có thể bao gồm Thông tin Cá nhân. “Thông tin Cá nhân” có nghĩa là thông tin có thể được sử dụng để xác định Khách hàng (dù là cá nhân hay kết hợp). Thông tin Cá nhân Khách hàng cung cấp cho chúng tôi bao gồm:

 • Họ và tên
 • Địa chỉ email
 • Địa chỉ nhận thư
 • Số điện thoại
 • Thông tin thanh toán (như tên tài khoản thanh toán, số tài khoản thanh toán, ngày hết hạn thanh toán và địa chỉ thanh toán)
 • Tính chất của sản phẩm hoặc dịch vụ được yêu cầu hoặc mua
 • Cách Khách hàng kết nối với Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ IP của Khách hàng, số nhận dạng thiết bị duy nhất, thiết bị hoặc phiên ID, và thông tin về mạng và phần cứng được kết nối (ví dụ: máy tính hoặc thiết bị di động)
 • Trình duyệt, mua sắm, và lịch sử mua hàng
 • Vị trí địa lý của Khách hàng
 • Dữ liệu luồng nhấp chuột (đường dẫn theo từng trang Khách hàng truy cập khi duyệt qua Dịch vụ của chúng tôi)
 1. Sử dụng thông tin thu thập

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin về Khách hàng theo những cách sau:

Quản lý tài khoản của Khách hàng

Nếu Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng nó để: (i) xử lý đăng ký của Khách hàng với Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm xác minh xem địa chỉ email của bạn có hoạt động và đăng ký Khách hàng vào chương trình của chúng tôi hay không; (ii) tìm hiểu và quản lý giao dịch mua hàng của Khách hàng; (iii) tìm hiểu việc mua sắm của Khách hàng, vận chuyển phần thưởng hoặc thanh toán tới khách hàng, và xác định các cơ hội để thưởng và/hoặc gửi ưu đãi; (iv) gửi cho Khách hàng thông báo kỹ thuật, cập nhật, cảnh báo bảo mật, và các thông báo khác; (v) cung cấp cho Khách hàng dịch vụ khách hàng liên quan đến tài khoản của Khách hàng và trả lời các câu hỏi, nhận xét và yêu cầu của Khách hàng; và (vi) tuân thủ các quy định pháp luật và quy định có hiệu lực và với các cơ quan tư pháp có thẩm quyền ở mỗi khu vực địa lý mà Backoney.com hoạt động Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của Khách hàng để đánh giá rủi ro và ngăn ngừa hành vi gian lận.

Cải thiện dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi có thể xử lý thông tin thông qua việc phân tích và tìm hiểu việc sử dụng và xu hướng và thực hiện các phân tích thống kê để cải tiến Dịch vụ của chúng tôi và các trang web, ứng dụng, các hoạt động tiếp thị, các sản phẩm và dịch vụ của các đối tác để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho Khách hàng trong tương lai. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để chỉnh sửa nội dung Dịch vụ thêm phù hợp với lợi ích của Khách hàng.

Cung cấp thông tin tiếp thị cho Khách hàng

Để cung cấp cho Khách hàng các ưu đãi và/hoặc chương trình khuyến mại, giảm giá đặc biệt và các thông tin tương tự, Backoney.com có thể gửi cho Khách hàng các bản tin, ưu đãi, giảm giá, mã khuyến mại, sự kiện và thông tin chung về dịch vụ nếu Khách hàng đồng ý. Để phù hợp với thông tin và sở thích của Khách hàng, chúng tôi có thể tạo hồ sơ dựa trên sở thích của Khách hàng và cung cấp quảng cáo, nội dung hoặc tính năng. Khách hàng có thể quản lý các thông tin liên lạc này theo Mục 4 (Lựa chọn của Khách hàng) bên dưới.

Thông báo Khuyến mãi và mời tham gia trò chơi tương tác

Backoney.com có thể mời Khách hàng tham gia các cuộc thi, khảo sát hoặc quảng cáo khác nhau. Nếu Khách hàng chọn tham gia một cuộc thi hoặc quảng cáo, thông tin cá nhân của Khách hàng có thể được sử dụng để quản lý cuộc thi, chẳng hạn như để xác định điều kiện của Khách hàng để tham gia cuộc thi hoặc trao giải thưởng.

 1. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin mà chúng tôi thu thập, kể cả Thông tin Cá nhân của Khách hàng, với các bên thứ ba trong các trường hợp sau.

Các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh

Chúng tôi không bán Thông tin Cá nhân của Khách hàng và chỉ chia sẻ với các bên thứ ba để vận hành Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Khách hàng với các nhà cung cấp dịch vụ đang thực hiện các dịch vụ tiếp thị và các hoạt động kinh doanh khác theo hướng dẫn của chúng tôi và tuân thủ các biện pháp an ninh kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ dữ liệu của Khách hàng. Ví dụ: chúng tôi có thể hợp tác với các Backoney.com khác để cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ xác thực, ngăn chặn hành vi gian lận trên Dịch vụ của chúng tôi, quản lý chương trình khuyến mại của chúng tôi, các chương trình giới thiệu và khảo sát, thực hiện phân tích, duy trì tính chính xác của cơ sở dữ liệu của chúng tôi, mua sản phẩm và quản lý phần thưởng hoặc thanh toán của Khách hàng.

Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của Khách hàng với các Ngân hàng, nhằm mục đích cung cấp phần thưởng hoặc lợi ích cho Khách hàng và tiếp thị thẻ tín dụng đồng thương hiệu của chúng tôi cho Khách hàng. Chúng tôi sẽ không bán Thông tin Cá nhân của Khách hàng, nhưng chúng tôi có thể thuê, bán và chia sẻ thông tin ẩn danh không dùng để nhận dạng Khách hàng với các đối tác thương mại, bên thứ ba hoặc các đơn vị liên kết. Thông tin ẩn danh là thông tin không bao gồm thông tin cá nhân của Khách hàng và không bao gồm thông tin thanh toán.

Bảo vệ các quyền và các mục đích hợp pháp khác

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin mà chúng tôi thu thập, bao gồm Thông tin Cá nhân, trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép, (i) để phản hồi yêu cầu của tòa hoặc các thủ tục hợp pháp khác hoặc nếu theo ý kiến thiện chí của chúng tôi, việc tiết lộ đó là bắt buộc hoặc cho phép theo luật định; (ii) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước tiến hành điều tra; (iii) bảo vệ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi hoặc các chính sách khác áp dụng cho Dịch vụ của chúng tôi; và (iv) bảo vệ quyền, tài sản, tính mạng, sức khoẻ, an ninh và an toàn của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

Chuyển giao doanh nghiệp

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin mà chúng tôi thu thập, bao gồm Thông tin Cá nhân, với bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến, hoặc trong suốt quá trình đàm phán, bất kỳ quá trình sáp nhập, mua bán (bao gồm cả việc thanh lý, nhận dạng, loại hình mua lại) hoặc bất kỳ hình thức chuyển giao toàn bộ hoặc một phần tài sản của Backoney.com, vận chuyển hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần kinh doanh của chúng tôi cho một Backoney.com khác.

 1. Lựa chọn của Khách hàng

Trong một số trường hợp, Khách hàng có quyền từ chối cung cấp thông tin cho chúng tôi. Tuy nhiên, việc lựa chọn không cung cấp thông tin có thể ảnh hưởng tới việc sử dụng một số chức năng và dịch vụ cụ thể. Khách hàng có thể ngừng theo dõi hoặc từ chối nhận các hình thức tiếp thị của chúng tôi bằng cách sử dụng đường link yêu cầu ngừng theo dõi trên email của chúng tôi, hoặc đăng nhập vào phần cài đặt tài khoản, hoặc bằng cách Liên hệ với chúng tôi qua Dịch vụ. Chúng tôi khuyến khích khách hàng cung cấp các thông tin một cách chính xác, ví dụ như thông tin đăng ký tài khoản. Dịch vụ của Chúng tôi cho phép khách hàng truy cập, đánh giá, chỉnh sửa, cập nhật, loại bỏ hoặc vô hiệu truy cập Thông tin Cá nhân khách hàng đã cung cấp thông qua cài đặt tài khoản. Khách hàng có thể cập nhật và thay đổi tài khoản bằng cách đăng nhập vào tài khoản và thay đổi cài đặt hoặc liên hệ với Dịch vụ hỗ trợ. Với các ứng dụng di động hay ứng dụng khác của chúng tôi, Khách hàng có thể ngừng việc thu thập thông tin bởi ứng dụng bằng cách hủy cài đặt ứng dụng. Khách hàng có thể không cho phép chúng tôi truy cập dữ liệu định vị của Khách hàng bất kỳ lúc nào bằng việc thay đổi hoạt động trong thiết bị di động của Khách hàng. Chúng tôi sẽ thực hiện những nỗ lực thiện chí để thực hiện các thay đổi được yêu cầu trong cơ sở dữ liệu đang hoạt động của chúng tôi ngay khi có thể hợp lý thực hiện.

 1. Quyền lợi Áp dụng cho người dùng Việt

Chuyển giao Dữ liệu

Y Khách hàng có thể chuyển giao Thông tin Cá nhân cho chúng tôi tại Việt Nam vì mục đích được nêu trong Chính sách Riêng tư này. Chúng tôi chịu trách nhiệm trong việc bảo vệ Thông tin cá nhân của Khách hàng và đã thiết lập cơ chế bảo vệ phù hợp trong trường hợp chuyển giao quốc tế   

Cơ sở pháp lý cho việc sử dụng Thông tin cá nhân của Khách hàng

Tại Việt Nam, quá trình xử lý phải dựa trên cơ sở pháp lý. Vì lí do này, chúng tôi dựa trên nhiều cơ sở pháp lý khác nhau để sử dụng Thông tin Cá nhân của Khách hàng, bao gồm:

 • Thực thi thỏa thuận: Việc sử dụng Thông tin Cá nhân của Khách hàng cần thiết cho việc thực thi các điều khoản hoặc các chính sách điều chỉnh Dịch vụ của chúng tôi
 • Đồng thuận: Chúng tôi dựa trên Đồng thuận của Khách hàng để sử dụng: (i) Dữ liệu kỹ thuật như dữ liệu cookie và dữ liệu xác định vị trí địa lý; và (ii) Thông tin cá nhân của Khách hàng vị mục đích tiếp thị. Khách hàng có thể từ chối bất kỳ lúc nào bằng cách liên lạc với chúng tôi theo thông tin ở cuối Chính sách Riêng tư này hoặc bằng cách truy cập đường link yêu cầu ngừng đăng ký bất kỳ công cụ tiếp thị nào Khách hàng nhận được từ chúng tôi.
 • Lợi ích hợp pháp: Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân của Khách hàng vì lợi ích hợp pháp để cải thiện Dịch vụ của Chúng tôi, mục đích an ninh, phòng chống lừa đảo, và nhằm để chia sẻ thông tin với các đối tác của chúng tôi nhằm mục đích quản lý nội bộ

Nếu Khách hàng là thuộc đối tượng điều chỉnh của luật Việt Nam, Khách hàng có thể yêu cầu chúng tôi

 • Chấp thuận để Khách hàng theo dõi Thông tin cá nhân của Khách hàng mà chúng tôi nắm giữ
 • Xóa Thông tin cá nhân Khách hàng
 • Chuyển giao Thông tin cá nhân Khách hàng

Những quyền trên không áp dụng cho Khách hàng nằm ngoài sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam.

 1. Bảo mật và Duy trì Dữ liệu

Chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin về khách hàng khỏi việc mất, bị đánh cắp, sử dụng sai mục đích, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi, và hủy bỏ/ hủy hoại. Chúng tôi sử dụng một liên kết bảo mật, mã hoá trên tất cả các trang mà Khách hàng Truy cập hoặc chuyển giao Thông tin cá nhân. Mặc dù Backoney.com thực hiện mọi nỗ lực chính đáng để giúp bảo vệ thông tin của Khách hàng, việc chuyển giao thông qua Internet sẽ không được đảm bảo hoàn toàn và Backoney.com không thể đảm bảo độ an toàn thông tin của Khách hàng thu thập thông qua dịch Dịch vụ của chúng tôi. Ngoại trừ trường hợp khác theo quy định của pháp luật, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với việc tiết lộ thông tin của Khách hàng do lỗi truyền tải, quyền truy cập bên thứ ba trái phép hoặc các nguyên nhân khác ngoài sự kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi giữ lại thông tin được thu thập qua Dịch vụ của chúng tôi cho đến khi Khách hàng chọn đóng tài khoản của mình. Sau thời gian đó, chúng tôi có thể ẩn danh và tổng hợp dữ liệu và giữ lại nó cho các mục đích phân tích. Chúng tôi cũng có thể lưu giữ thông tin của bạn Khách hàng phương tiện sao lưu để tuân thủ luật pháp hiện hành, hỗ trợ kiểm toán tài chính, giải quyết các tranh chấp, duy trì các nỗ lực tuân thủ và các lý do kinh doanh hợp pháp khác.

 1. Thông tin khuyến mại

Bằng việc đăng ký tài khoản, bạn có thể nhận được email định kỳ từ Backoney.com. Nếu bạn đã chấp thuận tiếp nhận các thông tin khuyến mại, bạn có thể thay đổi quyết định của mình tại bất kì thời điểm nào bằng các cách sau () làm theo hướng dẫn tại các mục thông tin; (ii) tùy chỉnh tại tài khoản email của bạn hoặc (iii) liên hệ trực tiếp với Chúng tôi. Xin lưu ý rằng, dù bạn từ chối nhận thông tin khuyến mại, Chúng tôi vẫn có thể sẽ gửi cho bạn email không chứa thông tin khuyến mại cũng như các email thông tin khác. Email dịch vụ bao gồm các thông báo liên quan đến dịch vụ có ảnh hưởng đến tài khoản của bạn, như xác nhận đặt hàng, cập nhật thanh toán hoặc phần thưởng, và trả lời về các phản hồi, bình luận của bạn. Ứng dụng dành cho thiết bị di động của Backoney.com, tiện ích mở rộng trình duyệt và trang web có thể gửi thông báo cho bạn, chẳng hạn như cảnh báo, âm thanh và biểu tượng. Thông báo hoặc tin nhắn trong ứng dụng có thể bao gồm cả thông điệp hoạt động và thông điệp khuyến mại liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và phiếu mua hàng có thể bạn quan tâm. Khi sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động, thông báo và cảnh báo di động khác có thể được định cấu hình trong cài đặt của thiết bị di động của bạn. Cũng giống như email, ngay cả khi bạn chọn không tham gia nhận thông tin quảng cáo, chúng tôi có thể tiếp tục gửi cho bạn thông báo quảng cáo phi khuyến mại, chẳng hạn như những thông tin về việc bạn sử dụng ứng dụng hoặc quan hệ kinh doanh đang diễn ra của chúng tôi.

 1. Chính sách sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie của trình duyệt để thu thập và lưu trữ thông tin nhất định khi bạn sử dụng, truy cập hoặc tương tác với Dịch vụ. Cookie là những số nhận dạng tệp dữ liệu nhỏ được chuyển tới máy tính hoặc trình duyệt web di động cho phép chúng tôi và bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác để nhận dạng trình duyệt hoặc thiết bị di động của bạn và chuyển thông tin về bạn và việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie cho nhiều mục đích, bao gồm, nhưng không giới hạn, xác thực, tìm hiểu các sở thích của người dùng hoặc các trang web truy cập trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể kiểm soát việc sử dụng cookie ở trình duyệt. Nếu bạn chọn tắt cookie, nó có thể giới hạn việc bạn sử dụng các tính năng hoặc chức năng nhất định trên Dịch vụ.

 1. Phân tích và Mục tiêu

Chúng tôi và các đối tác cũng có thể sử dụng cookie, điểm ảnh và các công nghệ khác để tự động thu thập thông tin về việc sử dụng Dịch vụ của bạn, chẳng hạn như dữ liệu luồng nhấp chuột, lịch sử duyệt web, địa chỉ IP, trình duyệt web, các trang được xem, thời gian dành cho các trang, liên kết được nhấp và thông tin chuyển đổi. Dữ liệu được thu thập từ một trình duyệt hoặc thiết bị cụ thể có thể được sử dụng với máy tính hoặc thiết bị khác được liên kết với trình duyệt hoặc thiết bị thu thập dữ liệu đó (còn gọi là liên kết chéo). Chúng tôi cũng có thể làm việc với các bên thứ ba để phân phát quảng cáo cho bạn như một phần của chiến dịch tùy chỉnh trên các trang web hoặc nền tảng khác. Các bên thứ ba này cũng có thể thu thập Thông tin Cá nhân về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các trang web khác nhau khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để giúp dự đoán các tùy chọn của bạn và hiển thị cho bạn (và giúp cho quảng cáo của bên thứ ba khác có thể nhận được nhiều sự quan tâm hơn). Một số nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà chúng tôi tham gia (bao gồm cả các nhà quảng cáo bên thứ ba) cũng có thể đặt các cookie của riêng họ trên trình duyệt của bạn. Lưu ý rằng Chính sách Bảo mật này chỉ bao gồm việc sử dụng cookie của chúng tôi và không bao gồm việc sử dụng cookie của bên thứ ba.

 1. Dữ liệu bên thứ ba

Dịch vụ có thể chứa các liên kết tới trang web của các thương gia và nhà bán lẻ và các trang web hoặc địa điểm khác mà chúng tôi không kiểm soát được và do các bên thứ ba điều hành (“Trang web của bên thứ ba”). Chính sách bảo mật của chúng tôi không áp dụng cho các trang web của bên thứ ba này và chúng tôi không đại diện cho các chính sách hoặc thực tiễn kinh doanh của bất kỳ trang web của bên thứ ba như vậy.

 1. Tính năng xã hội

Một số chức năng nhất định trên Dịch vụ được thiết kế đặc biệt để cho phép tương tác mà bạn thực hiện giữa các Dịch vụ và các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba, bao gồm các mạng xã hội bên thứ ba (“Các tính năng xã hội”). Các ví dụ về Tính năng xã hội bao gồm các tính năng cho phép bạn truyền nội dung tài khoản của mình từ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba tới Dịch vụ của chúng tôi; để “thích” hoặc “chia sẻ” nội dung Dịch vụ của chúng tôi trên các trang web hoặc dịch vụ khác; để đăng nhập vào Dịch vụ bằng cách sử dụng tên người dùng và mật khẩu của bạn từ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba; và để kết nối Dịch vụ của chúng tôi với trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Nếu bạn chọn sử dụng Tính năng xã hội, thông tin bạn đăng hoặc cung cấp quyền truy cập vào có thể được chúng tôi sử dụng và/hoặc được hiển thị công khai trên Dịch vụ của chúng tôi hoặc bởi nhà cung cấp Tính năng xã hội mà bạn sử dụng. Tương tự, nếu bạn đăng thông tin trên nền tảng của bên thứ ba tham chiếu Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ bằng cách sử dụng thẻ bắt đầu bằng #tweet hoặc cập nhật trạng thái, bài đăng của bạn có thể được xuất hiện trên Dịch vụ của chúng tôi theo các điều khoản của điều khoản thứ ba trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi với trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba, Chúng tôi và bên thứ ba có thể có quyền truy cập vào một số thông tin nhất định về bạn và việc sử dụng Dịch vụ của bạn và trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Ngoài ra, chúng tôi có thể nhận được thông tin về bạn nếu người dùng khác của trang web bên thứ ba cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập hồ sơ của họ và bạn là một trong những “kết nối” của họ hoặc thông tin về bạn nếu có thể truy cập được thông qua các trang web, hoặc các trang tương tự trên mạng xã hội hoặc trang web của bên thứ ba hoặc dịch vụ tương tác. Thông tin mà chúng tôi thu thập được có liên quan đến Tính năng xã hội phải tuân theo Chính sách Bảo mật này. Thông tin được thu thập và lưu trữ bởi các bên thứ ba vẫn phải tuân theo chính sách bảo mật của bên thứ ba, bao gồm việc các bên thứ ba tiếp tục chia sẻ thông tin với chúng tôi, loại thông tin được chia sẻ và lựa chọn của bạn đối với những gì người khác có thể nhìn thấy trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba.

 1. Chương trình giới thiệu

Backoney.com có thể cung cấp các tính năng cho phép bạn thông báo cho một cá nhân về Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn chọn sử dụng các tính năng giới thiệu của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp địa chỉ email giới thiệu của bạn để gửi cho họ một thông báo điện tử mời họ tham gia Dịch vụ của chúng tôi. Backoney.com sẽ lưu giữ thông tin này với mục đích duy nhất là gửi email này và theo dõi sự thành công của chương trình giới thiệu của chúng tôi. Nếu bạn chọn tham gia vào các chương trình giới thiệu của chúng tôi, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quan hệ cá nhân với sự giới thiệu của bạn và bạn được quyền chia sẻ thông tin của họ với Backoney.com để gửi thông báo này để mời họ tham gia Dịch vụ.

 1. Thay đổi chính sách

Chính sách Bảo mật này có hiệu lực theo thời gian dưới đây. Backoney.com có quyền thay đổi chính sách bảo mật này theo thời gian phù hợp với luật và nguyên tắc bảo mật hiện hành. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi Chính sách Bảo mật này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách sửa đổi ngày của Chính sách Bảo mật này và trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông báo bổ sung (như thêm một tuyên bố lên trang chủ của Dịch vụ của chúng tôi hoặc gửi bạn thông báo qua email).

 1. Liên hệ với Chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng email tại [email protected]