ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Backoney (“Backoney” hoặc “Chúng tôi”) cung cấp Dịch vụ Hoàn tiền (“Dịch vụ”) cho phép khách hàng – thành viên đăng ký sử dụng Dịch vụ nhận một khoản tiền hoàn lại đối với giao dịch thành công được thực hiện qua website, ứng dụng hoặc các phương tiện liên kết với Chúng tôi (sau đây được gọi chung là các Kênh Dịch vụ của Backoney) theo các điều khoản của Thỏa thuận Dịch vụ này (“Thỏa thuận”). Thỏa thuận này mang tính ràng buộc về mặt pháp lý giữa mỗi Khách hàng sử dụng Dịch vụ hay bất kỳ đối tượng nào khác sử dụng một trong các Kênh Dịch vụ của Backoney (sau đây được gọi chung “Thành viên” hoặc “Khách hàng”).

Việc sử dụng Dịch vụ hoặc các Kênh Dịch vụ khác của Backoney đồng nghĩa với việc Khách hàng đã đọc,  hiểu về Thỏa thuận và đồng ý ràng buộc với các điều khoản trong Thỏa thuận này.  

Backoney có quyền sửa đổi Thỏa thuận này bất cứ lúc nào, báo trước hoặc không báo trước và việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ của Khách hàng sau khi những sửa đổi này được thực hiện sẽ đồng nghĩa với việc chấp thuận với các điều khoản sửa đổi. Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng ngừng sử dụng các Kênh Dịch vụ của Backoney.

1. Dịch vụ Hoàn tiền của Backoney

Backoney nhận các khoản Hoa hồng (“Phí”) cho việc kết nối Khách hàng với các cửa hàng, thương hiệu, đại lý và các đối tác khác tham gia Dịch vụ (“Cửa hàng Đối tác”). Backoney chuyển lại một phần từ hoa hồng này cho các khách hàng tham gia như một khoản tiền hoàn lại (“Cash back”). Khoản Hoa hồng được nhận bởi Backoney được coi là một khoản phí cho việc các cửa hàng và sản phẩm của họ được xuất hiện trên website của chúng tôi, cho vị trí xuất hiện trên website, hay cách thức chúng tôi tiếp thị họ tới khách hàng-thành viên. Việc tham gia sử dụng Dịch vụ và cơ hội để nhận được khoản tiền hoàn lại được quyết định bởi bởi Backoney và phụ thuộc vào việc Khách hàng tuân theo Thỏa thuận này.

2. Trở thành Thành viên

Để trở thành Thành viên, Khách hàng phải từ 18 tuổi trở lên, đồng thời cung cấp địa chỉ email và  mật khẩu để Chúng tôi có thể thiết lập Tài khoản sử dụng Dịch vụ (“Tài khoản”). Mỗi cá nhân chỉ được sử dụng một tài khoản. Để có thể nhận Tiền Hoàn lại, Khách hàng phải cung cấp địa chỉ địa lý, tài khoản ngân hàng để Chúng tôi có thể gửi Tiền Hoàn lại.  Khách hàng cũng có thể lựa chọn nhận tiền qua PayPal hoặc các ví điện tử hợp pháp khác bằng cách cung cấp địa chỉ email PayPal/ví điện tử khác cho Chúng tôi. Để có thể áp dụng các ưu đãi của các Dịch vụ, Khách hàng có thể chọn cung cấp các thông tin khác, ví dụ như: mã số thẻ thanh toán và địa chỉ giao hàng để tối ưu việc thanh toán thông qua các Dịch vụ của Backoney. Mọi thông tin của Khách hàng sẽ được áp dụng theo chính sách Bảo mật của Chúng tôi.

3. Bản quyền Dịch vụ

Theo Thỏa thuận này, Chúng tôi cấp cho Khách hàng một li-xăng không độc quyền và không chuyển giao (trừ quyền cấp phép li-xăng thứ cấp), để truy cập và sử dụng các Kênh Dịch vụ của Backoney vì mục đích cá nhân. Khách hàng đồng ý rằng sẽ không sở hữu quyền nào khác ngoài các quyền được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này. Backoney bảo lưu quyền được thay đổi, cập nhật, hay dừng Dịch vụ và bất cứ các Kênh Dịch vụ của Backoney hay bất kỳ tính năng nào của các Kênh Dịch vụ của Backoney, tại bất kỳ thời điểm nào, có thể báo trước hoặc không báo trước. Các quyền không được cho phép trong Thỏa thuận này được bảo lưu bởi Backoney hoặc các nhà cung cấp li-xăng.

4. Các hành vi bị nghiêm cấm

Khách hàng đồng ý rằng mình sẽ không, và sẽ không cho phép người khác: (i) gây thiệt hại, can thiệp hay làm quá tải một cách vô lý các Kênh Dịch vụ của Backoney, (ii) đưa các mã code vào các Kênh Dịch vụ nhằm gián đoạn Dịch vụ của Backoney, (iii) điều chỉnh hoặc xóa bất cứ bất kỳ thông tin, dữ liệu, văn bản, đường dẫn, phần mềm, chat, hình thức liên lạc và bất kỳ nội dung nào có sẵn trong Kênh Dịch vụ Backoney (được gọi tắt là “Nội dung”); (iv) truy cập Chương trình hay các Kênh Dịch vụ của Backoney bằng hệ chuyên gia, tương tác điện tử, “bot” hoặc các hình thức tự động khác; (v) sử dụng script hoặc các đường dẫn chuyển hướng để trục lợi ích từ Backoney; (vi) chỉnh sửa, đảo ngược công nghệ, decompile, sao chép hoặc bằng các hình thức khác lấy mã nguồn của bất kỳ Kênh Dịch vụ nào của Backoney vì bất kỳ lý do gì; (vii) thuê, bán hoặc cấp li-xăng thứ cấp đối với bất kỳ Kênh Dịch vụ nào của Backoney; (viii) cho phép bất kỳ bên thứ ba truy cập trái phép vào Dịch vụ; (ix) truy cập các Nội dung tuyệt mật thông qua Kênh Dịch vụ của Backoney; (x) can thiệp vào hoạt động của Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn: phát tán các quảng cáo, thư điện tử spam hay lây lan virus và chương trình máy tính gây hại, (xi) đăng tải trên các Kênh Dịch vụ của Backoney dưới bất kỳ hình thức nào về các thông tin có tính chất xúc phạm, đồi trụy, hoặc vi phạm các quy định của pháp luật hoặc vi phạm các quyền của bên thứ 3 về quyền riêng tư hay quyền công khai, (xii) vi phạm bằng sáng chế, bản quyền, thương hiệu, hay các quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc đánh cắp bí mật thương mại của các bên thứ 3 liên quan đến việc sử dụng của Khách hàng trên các Kênh Dịch vụ thuộc Backoney; (xiii) Tham gia các hoạt động trái với các quy định và luật áp dụng, các hoạt động lôi kéo, hoặc gây nhầm lẫn thông qua việc sử dụng Dịch vụ.

5. Nhận tiền Hoàn lại

  • Online: Để nhận tiền Hoàn lại, Khách hàng phải đăng nhập vào một trong các Kênh Dịch vụ của Backoney, sử dụng đường link kết nối với các Dịch vụ của Backoney và hoàn tất giao dịch trong cùng một quá trình mua hàng mà mình bắt đầu sau khi truy cập/click vào đường link mua hàng (“Giao dịch tiêu chuẩn”). Nếu Khách hàng truy cập các website khác trước khi hoàn tất giao dịch, giao dịch của Khách hàng có thể sẽ liên kết với một dịch vụ khác không phải của Backoney và Khách hàng sẽ không thể nhận tiền Hoàn lại từ giao dịch. Nếu Khách hàng vô hiệu “cookies”, Khách hàng sẽ không thể nhận tiền Hoàn lại bởi “cookies” được dùng nhằm xác nhận người dùng và xác định Tài khoản Khách hàng của người có thể nhận tiền Hoàn lại.
  • Dịch vụ theo chủ đề (vertical services): Backoney cung cấp dịch vụ theo từng chủ đề (khách sạn, vé xe bus-tàu-máy bay) để hỗ trợ Khách hàng tìm kiếm khách sạn, vé xe bus-tàu-máy bay
  • Tiện ích mở rộng Backoney: Backoney có thể cung cấp tiện ích mở rộng trên trình duyệt web nhằm tối ưu hóa việc mua sắm cho Khách hàng (“Tiện ích mở rộng Backoney”).

6. Ngoại lệ

Tiền Hoàn lại được trả dựa trên tiền mua hàng thực, chưa bao gồm thuế, các chi phí, phí vận chuyển, phí gói quà, giảm giá hay tín dụng, chi phí hoàn lại hoặc hủy, và chi phí bảo hành. Việc mua phiếu quà tặng không đạt điều kiện để nhận tiền Hoàn lại. Khoản tiền Hoàn lại thay đổi theo Cửa hàng Đối tác và loại sản phẩm và có thể bao gồm các ngoại lệ trong điều khoản mua hàng và chính sách Cửa hàng Đối tác. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

7. Chính sách của Cửa hàng Đối tác

Bất kỳ sản phẩm giao dịch từ bất kỳ Cửa hàng Đối tác nào thông qua Dịch vụ, bất kể online hoặc in-store, được quy định và tuân theo Chính sách của Cửa hàng Đối tác, bao gồm chính sách áp dụng tỷ giá và vận chuyển. Khách hàng đồng ý rằng chúng tôi không phải đại lý của bất kỳ Cửa hàng Đối tác nào và các Cửa hàng Đối tác hoạt động độc lập và không do chúng tôi kiểm soát theo Dịch vụ hay các hình thức khác. Theo đó, việc Khách hàng tham gia vào các ưu đãi của, hoặc việc liên hệ với, bất kỳ Cửa hàng Đối tác nào hoàn toàn là giữa Khách hàng và Cửa hàng Đối tác đó. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm, nghĩa vụ pháp lý nào đối với mọi sự liên hệ, ưu đãi đó, bao gồm nhưng không giới hạn, việc hủy bỏ hoặc chỉnh sửa đối với các ưu đãi đó. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm với việc thay đổi hoặc hủy bỏ của bất kỳ Cửa hàng Đối tác nào, hoặc việc rút lui của bất kỳ Cửa hàng Đối tác khỏi Dịch vụ, hoặc vì bất kỳ hệ quả nào đối với khoản tiền Hoàn lại tích lũy do việc thay đổi, hủy bỏ hoặc rút lui đó.

8. Các khoản ưu đãi khác

  Các điều khoản và điều kiện về các khoản ưu đãi khác sẽ quy định việc sử dụng và nhận ưu đãi nếu các điều khoản và điều kiện đó khác với Thỏa thuận này.  Khách hàng không được phép đăng đường link giới thiệu hay phát tán đường link giới thiệu trên bất kỳ website hay nền tảng nào không do Khách hàng sở hữu, ví dụ như các trang mạng xã hội thuộc về các nhà bán lẻ hoặc các trang diễn đàn thuộc về các bên thứ 3.  Khách hàng bị nghiêm cấm hành vi đấu giá từ khóa chứa nội dung “Backoney”/Backoney hoặc các từ và nội dung tương tự nhằm thu hút lượng truy cập vào trang của Khách hàng. Khách hàng không được gửi tới đường link giới thiệu nguồn truy cập đạt được bằng hình thức mua bán.

9. Thanh toán

9.1 Các yêu cầu:

Theo điều kiện nhận Tiền Hoàn lại tích lũy hoặc các tiền thưởng khác, Khách hàng  phải thiết lập và duy trì một Tài khoản Hoạt động (định nghĩa dưới đây) với các thông tin cần thiết để tiến hành giao dịch: một địa chỉ email hợp lệ để nhận các thông báo, một địa chỉ bưu chính hợp lệ, họ và tên, và mật khẩu để bảo vệ Tài khoản. Nếu  Khách hàng  lựa chọn nhận thanh toán thông qua PayPal/các ví điện tử khác,  Khách hàng  phải cung cấp một địa chỉ email Paypal/các ví điện tử khác hợp lệ. Khách hàng không được sử dụng tài khoản PayPal/các ví điện tử khác đã liên kết với tài khoản khác của Backoney từ trước. Một địa chỉ email PayPal không thể liên kết với nhiều tài khoản Backoney . Ngoài ra, để nhận được thanh toán,  Khách hàng  phải không thuộc đối tượng bị cấm thực hiện giao dịch thanh toán theo pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam. Khách hàng đồng ý rằng để cung cấp thêm thông tin, chúng tôi có thể yêu cầu  Khách hàng  xác nhận danh tính như một điều kiện thanh toán. Khoản tiền thanh toán yêu cầu tối thiểu là 50.000 Đồng, tài khoản dưới 50.000 đồng sẽ lưu lại trong tài khoản của Khách hàng cho cho các khoản thanh toán sau này trong lần thanh toán tiếp theo.

9.2 Khoản thanh toán

Backoney sẽ trả Khách hàng bằng tiền Việt Nam Đồng dưới hình thức chuyển khoản, PayPal/các ví điện tử khác hoặc các hình thức thanh toán khác của Backoney theo từng thời điểm. Khách hàng có thể lựa chọn hoặc thay đổi phương thức thanh toán trong phần thiết lập tài khoản thông qua Dịch vụ của Backoney. T hông thường, Backoney sẽ thanh toán tiền Hoàn lại cho Khách hàng mỗi ba (3) tháng theo lịch thanh toán hiện tại. Xin lưu ý rằng tỉ lệ tích lũy thay đổi tùy vào chính sách và lịch báo cáo của Cửa hàng Đối tác. Ví dụ, tiền Hoàn lại cho các giao dịch về du lịch thường không phát sinh cho đến khi Khách hàng đã kết thúc chuyến du lịch. Backoney bảo lưu quyền tạm hoãn thanh toán đối với bất kỳ giao dịch nào do những thay đổi về Chính sách của Cửa hàng Đối tác. Backoney cũng bảo lưu quyền thay đổi lịch thanh toán bất kỳ lúc nào. Backoney không chịu trách nhiệm cho những thanh toán sai địa chỉ mà không do lỗi của. Nếu tiền của Khách hàng hết hạn mà chưa được hoàn lại , hoặc nếu tiền đó được chuyển về trạng thái uncashed cho Backoney, khoản tiền này sẽ được trả về Tài khoản của Khách hàng, khi đó Tài khoản của Khách hàng có thể ở trong trạng thái bảo trì tài khoản ngừng hoạt động theo khoản 10.2 trừ khi Khách hàng đã tiến hành các bước để khởi động lại Tài khoản trở về trạng thái Hoạt động.

 9.3 Điều chỉnh tài khoản:

Chúng tôi có thể giảm trừ Tiền hoàn lại trong tài khoản của Khách hàng nhằm điều chỉnh việc hoàn hủy liên quan đến Giao dịch tiêu chuẩn. Tuy nhiên những điều chỉnh này sẽ được thực hiện tuân theo các điều khoản của Thỏa thuận này, theo các chính sách áp dụng của Backoney, các điều khoản về ưu đãi của Cửa hàng Đối tác, theo quy định và pháp luật áp dụng. Việc xác định một giao dịch thông qua một Cửa hàng Đối tác của Backoney có đáp ứng điều kiện để nhận Tiền hoàn lại sẽ do Backoney quyết định. Nếu một Cửa hàng Đối tác thất bại trong việc báo cáo giao dịch cho Backoney hoặc thanh toán cho Backoney bất kể lí do gì, Backoney bảo lưu quyền được hủy bỏ dịch vụ Hoàn tiền liên quan với giao dịch đó. Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Tài khoản để chắc chắn rằng khoản tiền Hoàn lại đã được tích lũy và trả và rằng Số dư Tài khoản là chính xác. Nếu Khách hàng tin rằng khoản tiền Hoàn lại chưa được tích lũy vào Tài khoản, Khách hàng phải liên lạc với Dịch vụ Chăm sóc khách hàng của Backoney trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ khi giao dịch được thiết lập thành công. Nếu Khách hàng không đồng ý với bất kỳ điều chỉnh nào đối với tài khoản hay bất kỳ thanh toán nào, Khách hàng có thể ngừng sử dụng Dịch vụ.

9.4 Thuế:

Khách hàng có thể bị đánh thuế đối với việc nhận Tiền hoàn lại hay các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ nghĩa vụ thuế nào phát sinh từ ưu đãi nhận được liên quan đến Tiền hoàn lại hay các ưu đãi khác.

10. Cập nhật và Duy trì tài khoản

  • Cập nhật tài khoản: Khách hàng đồng ý duy trì thông tin tài khoản được cập nhật đầy đủ và chính xác bằng việc thường xuyên cập nhật thông tin thông qua Dịch vụ của Backoney. Khách hàng phải đăng nhập vào Backoney và gõ mật khẩu để thay đổi Thông tin tài khoản và lựa chọn phương thức thanh toán. Khách hàng có thể kiểm tra Trạng thái tài khoản và lịch sử Nhận tiền gần nhất bất kỳ lúc nào thông qua Dịch vụ của Backoney. Khách hàng duy trì bảo mật thông tin Tài khoản, bao gồm Tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập Dịch vụ. Bất kỳ việc sử dụng Tên đăng nhập và mật khẩu của Khách hàng sẽ được coi là do Khách hàng thực hiện, và Backoney có quyền tiến hành dựa trên các chỉ dẫn nhận được dưới mật khẩu của Khách hàng và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thẻ thanh toán hoặc ghi nợ nào liên kết tới tài khoản của Khách hàng bởi một người khác sử dụng mật khẩu của Khách hàng. Nếu có bất kỳ một sự vi phạm về an ninh thông qua Tài khoản của  Khách hàng, Khách hàng  cần ngay lập tức đổi mật khẩu và thông báo cho chúng tôi về hành vi vi phạm này.  Khách hàng đồng ý rằng, ngoại trừ trường hợp đã thông báo cho chúng tôi về việc vi phạm, chúng tôi có thể giả định rằng rằng bất kỳ mệnh lệnh truyền đạt sử dụng Tên đăng nhập và mật khẩu của  Khách hàng  là do  Khách hàng  và đã được  Khách hàng  cho phép, và chúng tôi không có nghĩa vụ xác thực về tính hợp lý của chỉ dẫn đó.
  • Duy trì Tài khoản Hoạt động: Một Tài khoản được coi là Hoạt động khi Khách hàng  đã thực hiện một trong các hoạt động sau trong vòng mười hai (12) tháng: (1) Cập nhật Thông tin tài khoản,; (2) Đã mua sắm hoặc tiến hành việc mua sắm qua các Kênh Dịch vụ của Backoney; (3) Liên kết thẻ thanh toán tới một đơn hàng tại Cửa hàng đối tác; (4) Có khoản tiền Hoàn lại tích lũy; hoặc (5) Đã đăng nhập Tài khoản. Nếu tài khoản của  Khách hàng ngưng hoạt động trong hơn mười hai (12) tháng liên tiếp, Backoney sẽ đóng tài khoản vĩnh viễn và ngừng duy trì các dữ liệu về tài khoản và quyền truy cập Dịch vụ.
  • Hành vi lừa đảo: Chúng tôi bảo lưu quyền điều tra mọi giao dịch thanh toán, hoạt động giới thiệu, hoặc hoạt động tương tác với Kênh Dịch vụ của Backoney mà chúng tôi tin rằng đang hoặc đã lạm dụng Dịch vụ. Chúng tôi bảo lưu quyền hủy bỏ mọi khoản tiền Hoàn lại, chặn các khoản tiền thưởng, và/hoặc hủy bỏ chức năng Thành viên đối với bất kỳ Thành viên nào mà chúng tôi tin rằng đang hoặc đã lạm dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn: việc liên tục trả lại sản phẩm sau khi khoản tiền Hoàn lại tương đương đã được tích lũy hoặc giả mạo việc giới thiệu Thành viên bằng cách lập nhiều Tài khoản. Mọi hành vi không tuân theo Thỏa thuận này, mọi hành vi lừa đảo hoặc lạm dụng liên quan đến việc tích lũy hoặc nhận tiền Hoàn lại hoặc các khoản ưu đãi, hoặc mọi hành vi không trình bày của Khách hàng  hoặc cá nhân nào thay mặt  Khách hàng  về bất kỳ thông tin nào cho Backoney có thể dẫn tới việc hủy bỏ chức năng Thành viên của  Khách hàng  trong Dịch vụ và việc tịch thu khoản tiền Hoàn lại tích lũy. Nếu Backoney có lý do để nghi ngờ hành vi lừa đảo liên quan tới Tài khoản của  Khách hàng, Backoney có quyền hoãn hoặc từ chối thanh toán tiền Hoàn lại.

11. Trao đổi liên lạc

Bằng việc đăng ký trở thành Thành viên,  Khách hàng  đồng ý nhận trao đổi liên lạc qua các email có nội dung về tài khoản, chức năng Thành viên, cũng như về việc các thư tiếp thị định kỳ thông báo coupons và các ưu đãi đặc biệt dành cho các thành viên của Backoney. Chúng tôi có thể trao đổi với  Khách hàng  về Dịch vụ bằng các phương tiện điện tử hoặc mail trực tiếp thông qua thông tin do  Khách hàng  cung cấp trong quá trình đăng ký thành viên. Việc đồng ý liên lạc điện tử bao gồm các thông báo hoặc các thông tin được yêu cầu cung cấp theo pháp luật và quy định bằng văn bản hoặc phương thức khác.  Khách hàng đồng ý thông báo cho chúng tôi về địa chỉ email hiện dùng nếu có bất kỳ thay đổi nào sau khi trở thành Thành viên. Chúng tôi có thể gửi Thông báo Đẩy nếu Khách hàng cài đặt ứng dụng trên điện thoại.  Khách hàng có quyền chọn không nhận liên lạc thông qua 1 hình thức cụ thể theo Chính sách riêng tư của chúng tôi.

12. Các ứng dụng của Backoney

Backoney có thể cung cấp các ứng dụng phần mềm (“Ứng dụng Backoney”) để hỗ trợ thành viên truy cập Backoney, bao gồm Tiện ích mở rộng Backoney và Ứng dụng Điện thoại Backoney. Ứng dụng Điện thoại Backoney cũng là một phần thuộc các Kênh Dịch vụ của Backoney.

13. Nền tảng bên thứ 3

       Khi  Khách hàng truy cập hoặc sử dụng Kênh Dịch vụ của Backoney, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ từ một hoặc nhiều bên thứ 3 (“Nền tảng bên thứ 3”)

  • Liên kết Mạng xã hội: Kênh Dịch vụ của Backoney hỗ trợ Nền tảng bên thứ Ba, bao gồm Facebook, Google, để giúp Khách hàng  dễ dàng tạo tài khoản hoặc đăng nhập vào Backoney. Bất kỳ việc sử dụng Nền tảng bên thứ 3 để tạo và truy cập Tài khoản Backoney đều dựa trên Điều khoản sử dụngvà Chính sách Riêng tư của Backoney. Các ID của Backoney cho phép  Khách hàng truy cập các websites và dịch vụ thuộc nhóm công ty của Backoney.
  • Google Connect: Google Connect là tính năng cho phép Khách hàng tạo tài khoản Backoney hoặc đăng nhập vào Dịch vụ bằng tài khoản Google. Bằng việc sử dụng Google Connect, tài khoản Google của Khách hàng sẽ tự động liên kết với tài khoản Backoney.  Khách hàng có thể ngừng liên kết với tài khoản Google bất kì lúc nào trong phần Cài đặt Tài khoản hoặc hủy bỏ việc ủy quyền qua tài khoản Google. Liên kết giữa tài khoản Google và tài khoản trên Backoney không phải là điều kiện bắt buộc để trở thành Thành viên của Backoney và để nhận tiền Hoàn lại. Việc kết nối với tài khoản Google sẽ cho phép chúng tôi truy cập vào các nội dung trong tài khoản Google của  Khách hàng (“Nội dung Tài khoản”). Backoney cam kết sẽ không xóa hay chỉnh sửa bất kỳ Nội dung Tài khoản nào của  Khách hàng và sử dụng Nội dung Tài khoản để xác nhận tiền Hoàn lại cho  Khách hàng  nhanh hơn, đáng tin cậy hơn, cũng như để cá nhân hóa trải nghiệm của  Khách hàng  với Dịch vụ của chúng tôi và để hoàn thiện Dịch vụ tốt hơn.

14. Tiêu chuẩn Cộng đồng

Bằng việc tham gia Dịch vụ,  Khách hàng cam kết trở thành Thành viên của một cộng đồng được hình thành dựa trên thiện chí và tinh thần trách nhiệm giữa các Thành viên với nhau. Các Thành viên được yêu cầu hạn chế sử dụng hay truyền tải những từ ngữ, hình ảnh chứa những nội dung gây kích động, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng xã hội và các dân tộc, tôn giáo hoặc các nội dung được coi là phản cảm, nhằm vào Dịch vụ, các Kênh Dịch vụ của Backoney, nhân viên của chúng tôi, các bên thực hiện dịch vụ hoặc các đơn vị, cửa hàng Đối tác hay các Thành viên. Các hoạt động này bao gồm các hình thức truyền thông bằng các phương tiện mạng xã hội hoặc bài đăng trên Internet vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng hoặc cổ vũ hoặc khuyến khích hành vi đánh bạc hay lừa đảo. Thành viên vi phạm điều khoản này, tùy vào quyết định của Backoney, sẽ bị tạm ngừng hoặc xóa vĩnh viễn tài khoản mà không được báo trước.

15. Sở hữu

Mọi quyền sở hữu trí tuệ, tiêu đề, tiện ích của Dịch vụ, và các nội dung thông tin thuộc về Backoney hoặc các nhà cung cấp li-xăng của chúng tôi. Ngoài ra, Backoney sở hữu mọi quyền sở hữu trí tuệ, tiêu đề, tiện ích trong “Backoney”, logo Backoney, và bất kỳ dấu, thương hiệu hoặc logo Backoney (“Nhãn hiệu Backoney”) được đăng ký tại Việt Nam và các quốc gia khác. Nhãn hiệu Backoney sẽ không được dùng với các sản phẩm và dịch vụ không phải của Backoney theo bất cứ phương thức nào có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, hoặc theo bất cứ phương thức nào gây tổn hại đến uy tín hoặc thương hiệu của Backoney. Khách hàng, dưới bất kỳ hình thức nào, không được đấu giá bất kỳ từ khóa nào chứa từ khóa “Backoney” với bất kỳ công cụ tìm kiếm nào, hay các nhãn hiệu khác của Backoney bao gồm, nhưng không giới hạn, Backoney, Backoney.com. Khách hàng không được nhắc đến hoặc sử dụng Backoney trong bất kỳ quảng cáo text, extensions, quảng cáo banner nếu không có đồng thuận bằng văn bản của Backoney. Tất cả nhãn hiệu không được sở hữu bởi Backoney được sử dụng trong Dịch vụ thuộc về chủ sở hữu nhãn hiệu, có thể hoặc có thể không là đối tác, liên kết với, hoặc được tài trợ bởi Backoney.  

16. Bồi thường

 Khách hàng  đồng ý bồi thường cho Backoney, các Cửa hàng Đối tác, cũng như các cá nhân liên quan bao gồm nhân viên, quản lý, đại lý và đối tác đối với các cáo buộc, thiệt hại, tổn thất và kiện tụng (bao gồm phí luật sư và phí tòa án) phát sinh hoặc liên quan tới việc  Khách hàng  vi phạm Thỏa thuận này hoặc bất kỳ nội dung nào dưới bất kỳ hình thức nào do Khách hàng  cung cấp (hoặc qua tên đăng nhập và/hoặc mật khẩu của  Khách hàng ). Khách hàng đồng ý hợp tác hết sức có thể như được yêu cầu trước bất kỳ tranh chấp nào. Chúng tôi có quyền, trong khả năng hợp lý của mình, kiểm soát độc quyền về việc bảo vệ và giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà  Khách hàng phải bồi thường. 

17. Miễn trừ bảo đảm

Ngoại trừ những gì được diễn giải rõ ràng trong Thỏa thuận này, chúng tôi không đảm bảo bất kì điều gì về chất lượng, tính chính xác, độ tin cậy, tính hợp lệ của chương trình, Nội dung và Kênh Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ kết quả tìm kiếm sản phẩm, mô tả sản phẩm, tình trạng sản phẩm, tư vấn giá cả, ý kiến, tuyên bố, khuyến nghị, hoặc các thông tin trình chiếu, đăng tải, lan truyền liên quan đến Dịch vụ. Backoney không đảm bảo các tính năng sẽ không bị gián đoạn, hoặc không có lỗi, hoặc các lỗi này sẽ được chỉnh sửa, hoặc là virus hay các chương trình có hại sẽ được xóa, Backoney không đảm bảo, chắc chắn hay đại diện cho bất kỳ điều gì về chất lượng hay thông tin chính xác của quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào cung cấp bởi các Cửa hàng Đối tác liên kết với dịch vụ.

18. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Theo giới hạn tối đa được pháp luật cho phép, Backoney không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất cứ thiệt hại hay tổn thất về lợi nhuận và dữ liệu phát sinh trong các trường hợp bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp: thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, sự cố kết nối,… ngay cả khi đã được báo trước về khả năng của các trường hợp này, trách nhiệm tối đa của Backoney phát sinh từ Thỏa thuận này không vượt quá 1,000,000 (một triệu) Đồng.

19. Tạm ngừng và Hủy bỏ

Thỏa thuận này có hiệu lực khi  Khách hàng đồng ý tham gia và có hiệu lực cho đến khi  Khách hàng hoặc chúng tôi hủy bỏ Chức năng thành viên của  Khách hàng với Dịch vụ. Chúng tôi có quyền chấm dứt Thỏa thuận này và việc sử dụng và truy cập của  Khách hàng vào Dịch vụ. Bất kỳ vi phạm nào đối với Thỏa thuận này hay các quy định và điều kiện của Dịch vụ có thể dẫn đến việc hủy bỏ chức năng Thành viên, Tài khoản và/hoặc các khoản tiền Hoàn lại đang chờ thanh toán. Chúng tôi có thể, tại bất kỳ lúc nào và không báo trước, tạm ngừng, chấm dứt, thay đổi hoặc giới hạn truy cập vào các Kênh Dịch vụ. Nếu  Khách hàng không hài lòng về bất kỳ điều gì liên quan đến Dịch vụ trong bất kỳ thời điểm nào,  Khách hàng có quyền ngừng tham gia Dịch vụ. Đối với trường hợp chấm dứt như vậy, quyền sử dụng và truy cập Dịch vụ, các Kênh Dịch vụ và quyền nhận tiền Hoàn lại, cũng chấm dứt theo đó. Việc chấm dứt sẽ không làm phương hại đến các biện pháp phục hồi của  Khách hàng hoặc của chúng tôi theo quy định của pháp luật.

20. Luật áp dụng và thẩm quyền tại Lãnh thổ Việt Nam

Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện này và Hợp Đồng (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài hợp đồng hoặc có liên quan) sẽ được áp dụng và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam.

Khách hàng đồng ý rằng, mọi khiếu nại, tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Backoney hoặc thỏa thuận này hoặc liên quan đến Dịch vụ hoặc các kênh Dịch vụ của Backoney (“Tranh chấp”) sẽ được xác định bởi tòa trọng tài có thẩm quyền. Khách hàng đồng ý rằng, Luật Việt Nam sẽ điều chỉnh việc giải thích và thực thi Thỏa thuận này trước tòa Trọng tài. Bất kỳ tranh chấp phát sinh sẽ được giải quyết bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo luật Trọng tài của Trung tâm.  

21. Ủy quyền

 Khách hàng  không thể chuyển giao toàn bộ, hoặc một phần, các quyền và nghĩa vụ theo Thỏa thuận này nếu không có sự đồng ý từ trước bằng văn bản của chúng tôi, các hành vi ủy quyền thiếu văn bản đồng ý sẽ bị coi là vô hiệu và không có giá trị.

22. Không từ bỏ và Tách biệt

Bất kỳ một sự từ bỏ hoặc thất bại trong việc tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này trong một thời điểm sẽ không bị coi là hành động từ bỏ bất kỳ điều khoản nào khác hoặc hoặc từ bỏ chính điều khoản đó trong bất kỳ thời điểm nào khác. Nếu có một điều khoản trong Thỏa thuận này bị tuyên bố vô hiệu, tính vô hiệu của điều khoản đấy sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản khác.

23. Đồng thuận toàn bộ

Thỏa thuận này đại diện sự đồng thuận toàn bộ giữa các bên đối với các đối tượng trong Hợp đồng này và thay thế mọi thỏa thuận tạm thời bằng văn bản hoặc bằng miệng trước đó (bao gồm nhưng không giới hạn, các phiên bản cũ hơn của Thỏa thuận này đã được  Khách hàng chấp thuận). Chúng tôi có quyền chỉnh sửa Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào. Việc  Khách hàng không chấm dứt và tiếp tục tham gia Dịch vụ hay sử dụng bất kỳ Kênh Dịch vụ nào của Backoney.