Shopee - Hoàn tiền & Mã giảm giá


Cần lưu ý để luôn được ghi nhận hoàn tiền!

  • Quay lại Backoney (website, app hoặc extension) và nhấp vào Kích Hoạt mỗi khi bạn thực hiện một giao dịch mới.
  • Kích Hoạt phải là liên kết cuối cùng bạn đã nhấp để nhận Cashback. Nếu các liên kết website khác được nhấp sau khi nhấp qua Backoney, đơn hoàn tiền sẽ không được theo dõi hay ghi nhận (Ví dụ: Các trang deal, giảm giá, quảng cáo khác…)

  • Sử dụng phần mềm chặn quảng cáo (Adblock…) có thể ảnh hưởng đến quy trình Hoàn tiền của bạn.
  • Cash back không bao gồm thuế, phí hoặc các chi phí phát sinh khác.
  • Các tài khoản gian lận hệ thống Hoàn tiền qua việc giao dịch gian lận hoặc các hoạt động khác trái quy định sẽ bị ban (cấm) và bị mất Hoàn tiền.


 

Thời gian đối soát thưởng?

Chính sách thưởng

Hoa hồng chưa bao gồm VAT

Xem chi tiết tại link bên dưới:

Bảng tỷ lệ hoàn tiền dành cho các shop không thuộc chương trình hoàn tiền đặc biệt

Lưu ý: Nếu bạn đang đặt hàng trên điện thoại bạn cần cài ứng dụng Shopee trước sau đó mới bấm nút Kích hoạt nhận thưởng. Tiền hoàn hiển thị trên hệ thống sau khi phát sinh giao dịch là mức hoa hồng tạm tính, hoàn tiền cuối cùng sẽ được cập nhật chính xác đúng theo ngành hàng sau khi đối soát.

Điều kiện chấp nhận

- Action được chấp nhận: Khách hàng nhập đầy đủ thông tin đơn đặt hàng Khách hàng đặt hàng, nhận hàng và thanh toán thành công

- Các bước thực hiện: (1) Khách hàng nhấp chuột vào link kích hoạt -> (2) Trang bán hàng của Bên Shopee -> (3) Khách hàng đặt hàng -> (4) Khách hàng nhận hàng và thanh toán thành công

Điều kiện từ chối

Khách hàng không đặt hàng, không nhận hàng hoặc không thanh toán thành công do lỗi của Khách hàng.

Khách hàng huỷ đơn hàng

Hình như dưới này không còn ưu đãi nào nữa. Bạn tìm lại xem sao.