TNEX - MSB EKYC cho iOS - Hoàn tiền & Khuyến mãi


Cần lưu ý để luôn được ghi nhận hoàn tiền!

  • Quay lại Backoney (website, app hoặc extension) và nhấp vào Kích Hoạt mỗi khi bạn thực hiện một giao dịch mới.
  • Kích Hoạt phải là liên kết cuối cùng bạn đã nhấp để nhận Cashback. Nếu các liên kết website khác được nhấp sau khi nhấp qua Backoney, đơn hoàn tiền sẽ không được theo dõi hay ghi nhận (Ví dụ: Các trang deal, giảm giá, quảng cáo khác…)

  • Sử dụng phần mềm chặn quảng cáo (Adblock…) có thể ảnh hưởng đến quy trình Hoàn tiền của bạn.
  • Cash back không bao gồm thuế, phí hoặc các chi phí phát sinh khác.
  • Các tài khoản gian lận hệ thống Hoàn tiền qua việc giao dịch gian lận hoặc các hoạt động khác trái quy định sẽ bị ban (cấm) và bị mất Hoàn tiền.


 

Thời gian đối soát thưởng?

Chính sách thưởng

Thưởng đăng ký tài khoản: 40.000 VND

Điều kiện chấp nhận

Luồng đăng ký được chấp nhận: 1) Khách hàng mở App đăng ký 2) Khách hàng chụp chứng minh thư nhân dân/ căn cước công dân 3) Chụp khuôn mặt theo 4 góc cạnh 4) Nhập mã OTP xác nhận thành công

Các bước thực hiện: (1) Người dùng nhấp chuột vào link kích hoạt (2) dẫn đến appstore (3) Tải App TNEX Customer (4) Người dùng đăng ký tài khoản eKYC thành công (5) Người dùng đăng ký tài khoản thành công (CPR) (6) User đăng nhập tối thiểu 3 lần sau 7 ngày tính từ ngày eKYC thành công

Điều kiện từ chối

Không tạo tài khoản thành công

Ảnh quảng bá

Bấm vào ảnh để tải ảnh về máy bạn

Hình như dưới này không còn ưu đãi nào nữa. Bạn tìm lại xem sao.